Det här eklövet har jag fått av min farmor Gerda Matilda. Hon föddes 1890 i
Kristbergs församling i Östergötland.
 Lövet har legat i hennes Bibel i alla år, tills jag fick det av henne,
 och berättelsen bakom.
Hon berättade att det kom från en beundrare till henne.
 En beundrare som var "lite sinnesslö, men snäll "  som hon sa.
Han hade suttit med en nål och stuckit  rent i bladet, men lämnat sina initialer kvar.
Och detta löv har klarat sig i ca 100 år, det är väl fantastiskt.
Men numera sitter det bakom glas och ram.