.

 

Om varg- och björnjakter i

Kristbergs socken på 1600-talet.

 

I Kristbergs kyrkobok nr.2,sid,44, finns anteckningar

 angående dödade björnar och vargar

( vilka anteckningar i kyrkböckerna är mycket sällsynta):

Upsatz på dhe skadediur, Biörnar och Wargar,

som Sochnemännerne medh skallgångh hafwa uth ödt.

Skåttpenngar aff Skinnen äro aff uhrminnes tijdher anwändhe aff

Soochnemännerne till Kyrkiones nytta.

 

ANNO 1676 den 4 Januarij slagit Tree stycke Wargar.

 

ANNO 1677 d. 3 Februarij En st. Warg

slagit wijdh Koppetorpet.

 

ANNO 1678 den 5 Martij slogz En Biörn

på Boo Anderssons ägor i Bölnorp.

 

ANNO 1679 den 4 Aprilis slagit en Biörn

på Strååkz ägor.

 

ANNO 1683 in Junio Sochnemännerne uthödt i

Kiällmo sochn 3 st.varghungar undher en sten.

 Noch ( även) in augusti

på Magesiöägor skutit 2 st. unga wargar.

 

ANNO 1684 Sochnemännerne skutit en

 gambal stor warg up wijdh Kom till Måttan.

 

ANNO 1686 2:de Feria Paseatis slogo Skallaget en Biörn

på Karlsby öö. D. 20 Septembr.slogo Skallaget

 en Biörn på Kallsby ägor.

Den. 11 Decemb. Slogo Skallaget på

Olifwehultz ägor en st. wargh.

 

ANNO 1687 den 9 Martij slogo

Skallaget på Skalleby ägor 1 st. wargh.

Dominica Contate slogo Skallaget 1 st. Wargetijk

på Hållerstorps ägor. D. 7 Septembris skiöth

Ryttaren Anders Thorsson i skallaget på Norby ägor

1 st. Wargh.

 

I den äldsta kyrkboken läses på bakpärmen:

År 1620 slogz en Biörn och skinnet såldes

 till Kyrkians Besta och en Wargh slogz med på

samma tijdh och

såldes uppå samma tijdh för

 7 daler o.s.v. t.o.m. 1625, upptagande ” skinpenningar”.

 

Avskrivet i januari 1994 av Ingwar Elfgaard.