Kvarnbron.

Notis:

”En dödfunnen man” , Carl Jansson från Klinten
under Elgmyra i Kristberg obducerades den 25 maj 1809
av provinsialmedicus Erik Acharius från Vadstena.
Liket hade anträffats  vid ett då pågående brobygge vid Kvarn.
Obducenten tillgodoräknade sig för sitt besvär två dagtraktamenten
om en halv riksdaler samt skjutslega för två hästar
från Vadstena med 0,84 riksdaler.
 

Min morfars morfar  Carl Jonsson (Jönsson),
född 1778,var med och byggde bron.

 

Källa: ”Från det gamla Husbyfjöl” Av Björn Gottlieb.

 

Tillbaka till "Mina rötter."