Kvarns Herrgård.

Av den forna bruksgatan vid Kvarn ser man nu inte mycket ,
när man svänger in mot den ståtliga herrgården genom södra allén.
Finspångsån flyter bred och lugn ovanför fallet vid kraftstationen,
där järnbruket en gång låg,
och ögat smeks av den vackra och rofyllda omgivningen.
1640 fick Nicolaus Basilier på Kungs Norrby previlegium
på en knipphammaranläggning vid Kvarn,
 som därmed lär vara provinsens näst Finspång
äldsta järnbruk med previlegier,
utfärdade av drottning Kristinas förmyndarregering.
Kvarn med tillhörande hammare m.m. såldes 1676 av
J.De Geer på Godegård till bokhållaren vid Finspång
Daniel Mathon. Köparen fick 1681 tillstånd
att sätta upp en knipphammare vid Kvarn
utöver den hammare på egendomen som
1640 privilegierats Nicolaus Basilier.
1705, 1707, och 1708 sålde Mathons tre söner
sina andelar i Kvarn till sin svåger Johan Victorin.
Brukspatron Johan Victorin,
hade dessutom utöver de vanliga köpekolen
tillgång till egna skogar,
där han kunde framställa träkol i önskvärd utsträckning
för tackjärnstillverkningen
Johan Victorin förvärvade 1705 Kvarn,
som sedan kom att gå i arv i hans släkt i jämnt 200 år.
 

Notis:

Två bröder från ett ställe under Kvarn hade
enligt en muntlig tradition kommit osams.
De skildes åt men träffades ånyo på Bålebacka
(Bålebackarna) vid Sandstugan.
Här råkade de i slagsmål och slog ihjäl varandra.
Den ene stupade på landsvägen vid Kvarns södra allé
där det restes en minnessten.
Sedan ”offrade” förbipasserande en slant på platsen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Historien måste revideras p.g.a. ny information,
från Fortifikationsförvaltningen

Enl tradition i trakten skall 2 bröder (2 kungar) under
Bronsålder/ Järnålder, kommit till "Tingsberget" men där blivit osams vilket slutat med bådas död.
Den ena skulle blivit begravd i denna "hög" (norra)och den andra längre söder ut.
Enligt berättelse spökade det fordomdags på platsen,
varför folk som passerade här brukade kasta sten el pengar.

Norra graven
Hög (rest av), 6 m i diam och 0,2-0,3 m h. I ytan enstaka synliga stenar 0,1-0,4 m st. Anläggningen svårt skadad i N delen av 2-3m l och 1 m dj schaktgrop. Beväxt med flera barrträd.

Södra graven
Hög, borttagen, enligt 1948 års inventering 5-6 m i diam och 0,3m h. I mitten en grop 1 m i diam och 0,5 m dj. Vid besiktning av platsen kunde inte högen återfinnas, förmodligen borttagen i
samband med vägbreddning. Intill och SÖ om landsväg

 


Foto: K. Swartling

Källa: ”Från det gamla Husbyfjöl” Av Björn Gottlieb.

Tillbaka till "Mina rötter."