Musko/ Moskwa


Areal: Totalt 4 ha, därav 2 åker, 2 skog o. betesmark.
Mangårdsbyggnad av trä, reveterat, uppfört. omkr.1900
av min morfar Oskar Nilsson.
1 våning med 1 rum o kök, vindsvåning.

Hit till Musko / Moskwa flyttade snickare Oskar Nilsson med sin Josefina,
(min morfar och mormor) i slutet på 1800-talet. Men då var det bara ett rum,
och kök, och en vind som bara gick att använda sommartid.
De hade en ko, grisar och några höns som mormor skötte för det mesta.
Mormor och morfar fick sexton barn, varav min mamma Greta var nr. 15.
Min pappa Gunnar och mamma Greta tog över Musko så småningom
och morfar Oskar bodde kvar uppe på kammaren.


Mormor och morfar med 14 av barnen.


Morfar Oskars 85-årsdag, med barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Tillbaka till "Mina rötter."