Nötter att knäcka.

Maila till mig så skickar jag facit:Går strecken rakt?

Del 1.
Gissa vilken stad?

 

  1. Skaffa dig ett ställe att förtöja båten..............................

  2. Matsmältningsorgan i fångenskap..................................

  3. Explosiv köksmästare....................................................

  4. Två små kalla drinktillbehör...........................................

  5. Österländsk gudomlig sjukdom.......................................

  6. Tvätta 1000 kg................................................................

  7. Stillhet i hamn................................................................

  8. De öppna vattnens flicka................................................

  9. Installera videoapparater................................................

10. Vanvettig galopp..........................................................

www.kaswa.se

Del 2.
Gissa orter el. städer i Sverige?

 

 1. Charlestown.............................................

  2. Crown of country......................................

  3. Livelongtime.............................................

  4. Crowd......................................................

  5. Castle of threesmile ................................

  6. Smallpants..............................................

  7. Whatstone...............................................

  8. East of healthy........................................

  9. Speakagainst..........................................

10. Oh yes..................................................

11. Bay of eagleshield.................................

12. Here sneezed duck..............................

13. Nobay..................................................

14. Pennybridge........................................

15. Know land..........................................

 

www.kaswa.se

 


Vilken av cirklarna i mitten är störst?

Del 3.
Gissa vilket land?

 

  1. Bo Linna..................................................................

  2. Peg Nyte.................................................................

  3. Elin Tia....................................................................

  4. Tage Iler..................................................................

  5. Karl Deng................................................................

  6. Elin Bana................................................................

  7. Silver Eg.................................................................

  8. Karin Kerf................................................................

  9. Lisa Niber................................................................

10. Anna Tiger..............................................................

11. Erik Röste..............................................................

12. Carina Agu.............................................................

13. Sture Alian.............................................................

14. Stina Brontiner.......................................................

15. Jan Guvilose..........................................................

16. Titti Helcensen.......................................................

17. Eva-Stina Knatt......................................................

18. Dan Mark...............................................................

19. Vera Dallos............................................................

20. Signe Ropa...........................................................

21. Linda Hat..............................................................

22. Hans Bagdel.........................................................

23. Elna Uveze...........................................................

24. Nicolas Trvejokk...................................................

25. Dan Nilf................................................................

www.kaswa.se

 

Del 4.
Vilka är fåglarna??

  1. Fågel i kaffet........................................................

  2. Monarkmetare....................................................

  3. Serveras vita viner...............................................

  4. Motionsidrottsförbund...........................................

  5. Lönnlövad Mårten..............................................

  6. Mun...................................................................

  7. Efter Vättern runt...............................................

  8. Nybörjare...........................................................

  9. Moderatfärgad ryggsäck.....................................

10. Kommunistisk låsanordning..............................

11. Nattmössa........................................................

12. Sädesmoped.....................................................

13. Uppsluppna.....................................................

www.kaswa.se


 

Del 5.
Gissa Svenska kommuner?

 1. Kort byxa..........................

  2. Samla in...........................

  3. Penningbrygga.................

  4. Våt omfamning..................

  5. Fridfull dunge....................

  6. Fågelklippa........................

  7. Insektshona.......................

  8. Huvudsvål..........................

  9. Stor böld.............................

10. Folksamling........................

11. Regentsflöde......................

12.  Flodmat.............................

13. Låtort...................................

14. Gör bofasta........................

15. Virkesö................................

www.kaswa.se

 

 Del 6.
Vilka förnamn syftar följande meningar på ?

 

 

  1. Kan han slå på snöre?........................

  2. Där är hans arm fäst?.....................

  3. Så mycket pengar har hon när hon är pank?

  4. Har han på sina trasiga byxor? .....................

  5. Gör han när det är oväder?......................

  6. Finner han ägg i ?.......................

  7. Vet hon att får är före klippning?.............

  8. Äter han till frukost?..........................

  9. Kan han stort förtroende?...................

10. Sa han som fick för lite i glaset?

11. Säjer han som sätter på elektriciteten?

12. Säjer han som stänger av elektriciteten?

13. Kan hon säkert dessa uppgifter?

14. Så åker han på tåg?

15. Föredrar han före natt?

16. Ser han i Furuvik?

17. Har hon när hon har sin lediga dag?

18. Är han till sin syster?

19. Gjorde hon när hennes gamla gick?

20. Kan hon sina onda ben?

21. Tar han på sig när det är kallt?

22. Säjer hon uppskattande om apelsindryck?

23. Tar han till sin mineralsamling?

24. Möter hon i Tallin?

25. Ser han med barr i skogen?

26. Går han på i skogen?

27.Gör hon när hon åker till Ceylon?

28.Sa engelsmannen när han såg två Rättvikspojkar?

29 Geometriska figurer på led?

30.Han är gnagare med stamtavla?

www.kaswa.se


Hur många svarta prickar hittar du?            

Del 7.
Tänk till tusen, en utmaning!

 

1. Insekten på din cykel använder du:

1. i uppförsbacke                   x. när du stannar                        2. i soligt väder

2. En känd reporter besökte 1983 Västerås, när?

1.  31 april                               x. 30 juni                                    2. 31 september

3. Vem kan man misstänka är släkt med domaren, eftersom de går lika.

1. läkaren                                x. polisen                                    2. lantbrevbäraren

4.GGggGGgg

1. genus                                   x. grupper                                   2. massage

5. Fyra flugor sitter på ett bord, du slår ihjäl en,
    hur många finns det kvar?

1. 0st                                        x. 1st.                                           2. 3 st

6. I vilket av dessa fordon kan man misstänka att det finns en hund?

1. en ambulans med sirenerna på

x. en droskbil med ljus på taket

2. en polisbil med blått ljus

7. Vilket är bäst att ha med sig i portmonnän när man handlar?

1. tennis-                                    x. fotbolls-                                    2. ishockeylandslaget

8. En man är bjuden på  kafferep hos tre tanter.
   Till vilken ska han gå för att vara säker på att han får kaffebröd?
   Alla tre har varsin sjukdom.

1. halsont                                    x. huvudvärk                                2. hemmorojder

9. När är det lättast att få lift mellan Västerås och Köping under dagen?

1. 16,31                                       x. 07,45                                        2. 12,59

 

www.kaswa.se

Del 8
Här söker vi ett antal kryddor,
med annorlunda beskrivningar.

 

  1. Äldre kyrkobyggnad?  

  2. Det som båten lägger till/ ifrån?

  3. Kännetecknar elektriker?

  4.Dialektalt svar på knackning?

  5. Duktig trafikant?

  6. Var alltid Don Juan?

  7. Inte lika?

  8. Man från finlandsbåt?

  9. Gör laget före match?

10. Blommar på havet?

11. Önskar föräldrar när barnet ska sova?

12. Lösenord för rövare?

13. Säger mor till gråtande barn?

www.kaswa.se

 

 

Del 9.
Det avancerade Wally-testet.

 

  1. Johan är ett populärt pojknamn i Sverige, John i USA och José i Spanien.
      Vad heter en pojke i England?

 2. För att komma i vattnet sitter en dykare på relingen i en båt
      och faller sedan i vattnet baklänges. Varför?

  3. Är det lagligt att gifta sig med sin änkas syster?

  4. Om du börjar i Östersund och gräver ett hål rakt ner i marken
      till jordens mitt, var kommer du då ut?

  5. Du har två sedlar i din plånbok på tillsammans 120 kr. Den ena är inte
      en tjugokronorssedel. Hur mycket är de på?

   6. Vad finns mitt i Toronto?

   7. En "pappa-tjur" dricker 50 liter och en "kalv- tjur" dricker 20 liter.
      Hur mycket dricker en "mamma-tjur"?

   8. Hur många spår finns på en vanlig LP-skiva?

    9. En del månader har30 dagar och en del 31 dagar.
      Hur många månader har 28 dagar?

  10. Bonden Jöns har tre svarta grisar, två bruna och en skär.
      Hur många av Jöns grisar skulle kunna säga att
      de har samma  färg som någon annan av hans grisar?

   11. På en repstege som hängde ned längs sidan på en båt, fanns
     stegpinnar med ca 30 cm. mellanrum. Det fanns exakt 11 pinnar
     ovanför vattenytan. Vid flod höjdes vattenståndet med 2,4 meter.
     Hur många stegpinnar kunde man nu se?

www.kaswa.se

 

Del 10.
Du har tre minuter på dig att besvara frågorna.

 

    

      1.   Skriv ditt namn i kvadraten

2.    Hur många djur av varje sort tog Moses med sig i Arken?

3.    Dividera 30 med en halv och lägg till 10

4.   Om du var ensam i ett öde hus mitt på natten och där fanns en oljelampa,
  en öppen spis och ett stearinljus.
  Du har bara en tändsticka, vilken skulle du tända först?

5.   Tag två äpplen från tre äpplen, vad har du kvar

6.   Om du körde buss ifrån Stockholm med 40 passagerare
  och släppte av sju och tog upp 2 i Mjölby,
  stannade i Gränna och tog upp 5, körde till Ljungby,
  släppte av 8 där och tog upp 5.
  Körde till Malmö och kom fram 10 timmar senare,
  vad var då chaufförens namn?

7.   En man byggde ett fyrkantigt hus med ett fönster på varje sida,
  som vette mot söder, utanför kommer plötsligt en björn
  och passerar, vilken färg hade björnen?

8.   Om din doktor gav dig tre tabletter och sade 
  att du skulle ta en tablett varje halvtimma,
  hur länge skulle de tabletterna räcka?

9.   Vilket land har 17 maj, Danmark eller Norge?

10. Några månader har 31 dagar, andra 30.
  Hur många månader har 28 dagar?

 

Lycka till

 

Namn _____________________     Totalt

 

www.kaswa.se

 

Del 11.
Mickes Fågelfrågor.


     1. Tyg knorr........................................................................
     2. Nybörjare……………………………………………………
     3. Bladsopran…………………………….……………………
     4. Skräcken…………………………………………………….
     5. Lucia följe……………………………………………………
     6. Spetsat Kaffe………………………….……………………..
     7. Motionsförbund………………………………………………
     8. Lyckliga………………………………………………………
     9. Rostigt problem………………………………………………
   10. Nästäppare……………………………………………………
   11. Karl-gustavs pippi……………………………………………
   12. Samefegis……………………………………………………..
   13. Dala mamma…………………………………………………..
   14. Hagga………………………………………………………….
   15. Revolver paus…………………………………………………

www.kaswa.se

En inre syn

Titta på bilden nedan.
Det här tricket är uppdelat i tre steg:
Steg 1: Stirra på bilden här nedanför och fokusera
på de fyra prickarna i mitten.
Steg 2: Fortsätt att stirra på bilden i minst 45 sekunder.
Steg 3: Vänd nu blicken mot en vägg (ljus/enfärgad)
och titta mot den. Du kommer nu att se en bild på väggen.
Om du inte ser den, prova att blinka några gånger.

Del 12
Vad bjuds på julbordet?
Lista ut vilka maträtter det är.

  1. Runar Nöbbo.............................................................................
  2. Göte R Frist...............................................................................
  3. Ellen VB Spjärs..........................................................................
  4. Ryan Tippgod............................................................................
  5. Stig Syrr Grön............................................................................
  6. Elsa Pommvett...........................................................................
  7. Siv P Knorr.................................................................................
  8. Alvor Hägg.................................................................................
  9. Åda Bal......................................................................................
10. Siv Jonsa...................................................................................
11. Lill Assdal..................................................................................
12. Per Krakopak............................................................................
13. VD Sture Mörkt.........................................................................
14. Kate Trussel.............................................................................
15. Frans Blufsale..........................................................................
16. Berit Monsst.............................................................................
17. AvaX Grald...............................................................................
18. Lisa Tjelms...............................................................................
19. Elsy L Bråsk.............................................................................
20. Per Bjällsvens..........................................................................
21. Stig Dal Römmning...................................................................
22. Jan Pinodes.............................................................................
23. Ben Rödkäck............................................................................
24. Lars Stig Sällma........................................................................
25. Nisse Spall................................................................................
26. Siv Gadrack..............................................................................
27. Ulla T Brökt...............................................................................
28. Signar Prisma...........................................................................
29. Lisa Lataram.............................................................................
30. Lina Sjukk.................................................................................
31. Tor Siback................................................................................
32. Ylva Slakt.................................................................................
33. Per Stavelje..............................................................................
34. Vilma Törp................................................................................
35. Lasse Dartböld.........................................................................
36. Ulf Stik......................................................................................
37. Lasse Pryt................................................................................
38. Sten Frans Sosselej.................................................................


Del 13
Diverse.


En bonde köpte 10 träd och satte dem i 5 rader med 4 träd i varje.
Hur gjorde han?

------------------------------------------

Del 14

Frukt & Grönt

Kasta om bokstäverna och du hittar 19 frukter eller grönsaker..

 

1. Lars Jipe.....

2. Tom Or.....

3. Ira Säd.....

4. Beda Ört......

5. Kia Rapp.....

6. Bruno B Ranö.......

7. Ann Radim....

8. Karla Nuggs..

9. Nik Fo.......

10. Dag R Bjuborg....

11. Erik Sap....

12. Meta Vennlot......

13. Ann Saa....

14. Ada Vook....

15. Dan Vurvi...

16. Ben Geuria..

17. Sten C Kalarpa.....

18. Per Bolgad.....

19. Tussi Franskop...........

Del 15.
Huvudbry.

 

Hur mycket jord är det i ett hål som är2 meter brett,
1,5 meter långt och 1 meter djupt?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Om det inte är dagen efter måndag eller dagen före torsdag,
och det inte är söndag i morgon och inte var söndag i går,
och det inte är lördag i övermorgon, och det inte var onsdag
i förrgår, vilken dag är det då?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Den gamle mannen hade njutit av sin drink efter maten.
Han beslöt att ta en till och tittade i glaset. men kunde
inte komma ihåg vad han hade druckit.Han sa till
kyparen:"Om det här var konjak vill jag ha portvin, och
om det var portvin vill jag ha maderia, och om det var
maderia vill jag ha konjak."Kyparen kom med ett glas
portvin.Vad hade den gamle herrn druckit först?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

"I förrgår var jag 9 år gammal, och nästa år fyller jag 12",
sa den lilla pojken. Vilken dag på året är hans födelsedag?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Familjen Johansson hade ägg till frukost varje dag trots att
de inte hade höns.Men de köpte aldrig ägg,lånade inga ägg,
ingen gav dem några ägg och att någon av dem skulle stäla
ett ägg var fullkomligt uteslutet.Så hur bar de sig åt?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

Bonden erbjöd sig att sälja till granngården, antingen
fyra kor och tre hästar för 37 dollar eller tre kor och
fyra hästar för 33 dollar. Hur mycket kostar en häst?
En ko?

         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

En mor är 62 år gammal när hennes dotter är 36.
Hur många år är det sedan hon var exakt en tredjedel
så så gammal som modern?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

Ett huvudräkningsproblem. Lägg sju till åtta,
multiplicera med nio, dividera Med tre, dra ifrån
sjutton och dela med fyra.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                                   Tack Mats
www.kaswa.se

                                                                        Del 16
                                        Para ihop orden

 Genital                               Chipsälskare

Åklagare                              Deg

Markis                                 Fröken

Slagruta                               Fattigkvarter

Snacksalig                            Kyrkoruin

Bakgrund                             Halvhård

Armhåla                               Husrum för djur

Omaka                                Boxningsring

Medellös                              Tjäle

Zoologi                                Spionklocka

Bastant                                Kyrkoruin

Polishus                               Nöjesresa

Ålderdom                            Anförande vid Nobelfest

Agentur                                Mariuana

Kulört                                  Moderat gatflicka

Liktorn                                 Mausoleum

Blåslampa                            Musikinstrument på nära håll

Höstack                               Sängreplik

Närsynt                                Novembersuck

Kultur                                  Dålig fisk

Örngottsvar                          Nybyggd kyrka

Oförrätt                               Overall för bärplockare

Paradis                                Rättvisande kronometer

Hemsida                              Strypoffer

Solur                                   Svampkolloni

Bordslampa                         Tillåten hastighet

Piggvar                                Lovsång till större kvarlåtenskap

Majstång                             Slaktredskap

Konsekvens                         Slöja

Damask                               Trädbeskärare

Serum                                 Ovanligt fågeljaktvapen

Lindansare                           Utmärkning vid vägarbete

Fasansvärd                          Puderdosa

Minsvepning                        Biograf

Nötknäppare                        Slaktredskap

Arvode                                Uteblivna snittar

Lagfart                                Uppvisningsplats för konståkare

Riskgrupp                            Villavägg

Snarlik                                 Svinsömn

Korrektur                             Slarvig servitris

Bärsärk                                Örngott för fakirer

Ungdom                               Tång för majskolvar

Fysik                                   Bilmekaniker

                                                                                         Tack Camilla

 www.kaswa.se

Lycka till.

Vad ser du?

I svart kan du läsa ordet GOOD (god), i vitt ordet EVIL (ond)
(inuti varje svart bokstav finns en vit). Det är också väldigt
psykologiskt, då det visualiserar konceptet att det goda kan
inte existera utan det onda (eller frånvaron av godhet är ondska).  
 
Och vad ser du här?


Du kanske inte ser det först, men de vita utrymmena blir optical
(synvilla), det blå landskapet blir ordet illusion (illusion). Titta igen!
Du kan kanske förstå varför ordet kallas en optisk illusion?

Vad ser du här?

Den här är ganska knepig!
Spegelbilden av ordet TEACH (undervisa) är LEARN (lära).

 
Vad ser du?

Du läste troligen ordet ME (MIG) i brunt, men...
men om du tittar i ordet ME (MIG) ser du ordet YOU (DIG)!
Behöver du titta igen?  
Testa din hjärna.

Nästa är verkligen fantastiskt så läs
det hela vägen igenom.
                                 
ALZHEIMERS' ÖGON TEST  
 
Räkna alla ' F ' i följande text:

FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS...
(läs nedan)

Hur många ?
 

Fel, det är 6 - inget skoj.
LÄS DET IGEN !
Gå upp och läs texten igen och hitta alla 6 F' innan du rullar ner..
 Anledningen är den här.
Hjärnan ser inte ordet 'OF'.
Ofattbart eller hur? Gå tillbaks och titta igen!!
Alla som räknar alla 6 'F' första gången är ett geni.  

Tre är normalt, fyra är ganska unikt.

Dagens Nyheter 2008-04-16

Bara ett objekt förekommer på båda teckningarna. Vilket?

Dagens Nyheter 2008-04-16

Blir det en knut om du drar i snörets båda ändar?

Dagens Nyheter 2008-04-16

Vilken låda har vikts ut?

FÖRSKOLETEST!

I vilken riktning åker bussen på bilden nedan?
Kör den åt höger eller vänster?Titta noggrant på bilden en gång till!
Samma bild visades för förskolebarn och dom fick
samma fråga; åt vilket håll kör bussen?


 

******************

Du har 100 Euro och skall köpa 100 djur

Du måste köpa minst 1 av varje.
Priser:
Hund: 15 Euro
Höna: 1 Euro
Kyckling: 25 cent

Du måste göra slut på alla 100 Euro och du måste köpa exakt 100 djur

Hur ser fördelningen ut?
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                                Hur många djur?

En bonde har höns och grisar.
Hönornas antal är 1/4 av grisarnas.
Alla djur har tillsammans 846 ben.
Hur många djur har bonden?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

 

Mejla till mig:

så skickar jag facit.
.