Östgötasången.

Så grann står Östergyllen i sommarfager prakt.
och skördarna de gyllene de bölja.
Väl hundra vita kyrktorn på slätten hålla vakt,
längs insjöstrand som glittervågor skölja.
Ej finns en nejd så härlig, så solig som vår bygd,
där gamla minnen sova i gröna björkars skygd.
Vårt barndomshem, vårt fagra Östergyllen!

Hör skogen susar sägner från forntids dunkla natt,
ty här bröts tidigt bygd av våra fäder,
som raka uti ryggen var herre för sin hatt,
ej väjde fegt för storm och hårda väder.
I deras öppna sinnen ej någon falskhet sov.
Vi äro fädren like, Östgötar gudskelov!
Och vårt du är, du fagra Östergyllen!

När vårdkaseldar brunno, ej tröto män med svärd
till hemmets värn på slätter och i skogar.
Nu väntas nya stordåd av sönerna som gärd.
Så framåt då till kamp vid harv och plogar!
Må gyllne skördar vagga i gröna björkars skygd!
Ej finns en nejd så härlig,så solig som vår bygd,
vårt barndomshem, vårt fagra Östergyllen!

Text: Sten Granlund  Musik: Gunnar Norlén.

ÖSTGÖTALÄNKAR

Min egen sida om Borensberg 

Heliga Birgitta. 

Livet i Finspångstrakten. 

Istiden i Östergötland. 

Kulturarv i Östergötland. 

Göta Kanal Loppet  

Göta kanal.  

Information Östergötland  

Vätternrundan  


Blåklinten är landskapsblomman.


Knölsvanen är landskapsdjuret


Landskapsmossan heter Vattenstjärna.


Gäddan är landskapsfisken.


Kålmårdsmarmor är landskapsstenen.


Kantkremla, Russula vesca
är Östergötlands landskapssvamp.
Foto: Anki Arvidson

Flera landskapssymboler finns att läsa på Sverigesidan.