Paris.

Areal: Total 33 ha, därav 9,47 åkee,20,5 skog, 3 kultiv betesmark.
Mangårdsbyggnad av trä, uppförd 1938 av Carl Bernhard Swartling.
1 våning och vindsvåning, 2 lägenheter om 3 rum, 2 kök o 2 hallar.


Skolan, Paris och Solhyddan.


Farfar Carl och farmor Gerda.


Farmor Gerda hämtar ved
och äggen från hönsgå´rn.

 


Tillbaka till "Mina rötter."